Parafia Otrębusy
Konto parafialne
Adres Tel. (0-22) 758-51-35 parafiaotrebusy@gmail.com

Aktualności

Chrzest Pański

Łk 3,15-16.21-22

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
Kwartalne dni skupienia w Ośrodku Rekolekcyjnym w Kaniach 9-10 luty 2019 temat sakramenty

"Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoce w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją". / Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1131/

"Celem sakramentów jest uświęcenie człowieka, budowanie mistycznego Ciała Chrystusa, a wreszcie oddawanie czci Bogu. Jako znaki, mają one także pouczać. Sakramenty wiarę nie tylko zakładają, lecz za pomocą słów i rzeczy dają jej wzrost, umacniają ją i wyrażają". / Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1123/

"Wiara Kościoła jest istotowo wiarą eucharystyczną i karmi się ona w szczególny sposób przy stole Eucharystii". /Benedykt XVI Adhortacja Sacramentum Caritatis, nr 6/

Na ile staram się coraz lepiej poznawać i rozumieć bogaty świat znaków i obrzędów liturgicznych, by pełniej otwierać się na Boże dary? Co pomaga mi , a co przeszkadza w pełniejszym odkrywaniu i celebrowaniu obecności Chrystusa w sakramentach świętych?

ZAPRASZAMY NA MODLITWĘ I REFLEKSJĘ

W ramach Dni Skupienia: Eucharystia, możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania, czas na modlitwę; Konferencje, spotkania w grupach dzielenia;

Dojazd: kolejką WKD z Dworca Śródmieście w Warszawie Początek: sobota 9. 02. 2019 - godz. 8.00 Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa mailowo lub telefonicznie do 4. 02. 2019.
Modlitwa za Ojczyznę

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Różaniec w naszej świątyni codziennie o godz. 17.30