Na stronie WWW naszej parafii wykorzystano obrazki, pochodzące z:

http://www.clipartconnection.com/

i udostępniane zgodnie z prawami autorskimi:
(C) 1999-2003 www.clipartconnection.com