Parafia Otrębusy
Adres Tel. (0-22) 758-51-35 Konto parafialne parafiaotrebusy@gmail.com

Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas jest organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas.

Powstało 30 listopada 2011 roku w Zespole Szkół w Otrębusach. Działa w oparciu o zatwierdzony regulamin, który został zaakceptowany przez władze szkoły. Ważną rolę w SKC odgrywa opiekun, który sprawuje opiekę duchową i czuwa nad tym, aby działalność koła była zgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego oraz włącza się w pracę nad formacją jego członków. Funkcję opiekuna sprawuje siostra Dominika Leyk. SKC skupia 26 członków.

Szkolne Koło Caritas, aby realizować swoje cele podejmuje szeroko rozumianą współpracę. Celem tej współpracy jest rozeznanie kto jest potrzebującym i jakiego rodzaju pomocy potrzebuje; zaangażowanie innych osób w pomaganie bliźnim; wymiana informacji i doświadczeń w udzielaniu pomocy; tworzenie zintegrowanego systemu troski o potrzebujących. Praca naszego Koła jest prowadzona na różnych polach: poprzez zorganizowanie kiermaszu szkolnego; przygotowanie paczek świątecznych dla najuboższych z najbliższego otoczenia; pomocy przy Wilgilijnym Dziele Pomocy Dzieciom, rozprowadzanie świec; odwiedzanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Otrębusach.