Parafia Otrębusy
Konto parafialne
Adres Tel. (0-22) 758-51-35 parafiaotrebusy@gmail.com

Aktualności

Druga niedziela zwykła

J 1, 29-34

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi". Jan dał takie świadectwo: "Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym".
Kwartalne Dni Skupienia

15 - 16 lutego 2020

zaprasza Ośrodek Rekolekcyjny Świętego Jana Pawła II 05-805 Otrębusy, Kanie, ul. Nadarzyńska 21 www.kanie-jp2.pl; e-mail: kanieor@poczta.onet.pl tel.: 22/758 54 13 lub 661 139 960

temat: " … sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia" /Rz 10,10/.

ZAPRASZAMY NA MODLITWĘ I REFLEKSJĘ W ramach Dni Skupienia: - Eucharystia, możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania, czas na modlitwę; - Konferencje, spotkania w grupach dzielenia; Dojazd: kolejką WKD z Dworca Śródmieście w Warszawie Początek: sobota 15. 02. 2020 - godz. 8.00 Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa mailowo lub telefonicznie do 10. 02. 2020

Różaniec w naszej świątyni codziennie o godz. 17.30Modlitwa za Ojczyznę

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.