Parafia Otrębusy
Adres Tel. (0-22) 758-51-35 parafiaotrebusy@gmail.com Konto parafialne

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest wspólnotą ludzi wierzących, którzy modląc się wznoszą często myśli i serca do miłosiernego Boga za przyczyną Matki Bożej, świętego Józefa i innych naszych świętych patronów, aby uprosić sobie i bliskim łaskę szczęśliwej śmierci. Modlitwy pobudzają nas do czujności, czynienia dobra oraz ufności w pomoc i wstawiennictwo Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci. Wspólnocie przyświeca hasło: "Dobrze żyć - to wiele, dobrze umrzeć -to wszystko".

Apostolstwo Dobrej Śmierci ma swoją siedzibę centralną w Górce Klasztornej koło Łobienicy. Opiekunkami Apostolstwa są Misjonarze Świętej Rodziny. W szeregi Apostolstwa wstępują wierni w Polsce i poza jej granicami. Nasza wspólnota zawiązała się na pielgrzymce po rekolekcjach w Górce Klasztornej 15 czerwca 2003 roku na czele z ks Radosławem Wasińskim, ówczesnym wikariuszem naszej parafii. Było nas wtedy 20 osób. W październiku 2007 roku na rekolekcjach ADS w Gietrzwałdzie zostaje powołany zelator i zastępca. 22 października 2007 roku ks proboszcz Tadeusz Aleksandrowicz, ówczesny proboszcz naszej parafii podpisał zgodę na bycie zelatorem dla Haliny Nowocień. Kandydatura ta zostaje zatwierdzona 12 listopada 2007 roku w Górce Klasztornej i otrzymuje legitymację "świadectwo zelatora".

Działalność naszej grupy rozpoczęła się 19 marca 2009 roku po Mszy świętej za żywych i zmarłych członków ADS z naszej parafii. Po tym spotkaniu dołączyli nowi członkowie. Obecnie należą 33 osoby, 4 odeszły do Pana, z czego 2 osoby w patronalne Święto Stowarzyszenia. W dniach 19 marca, 15 czerwca, 15 września odbywają się co roku Msze święte w intencjach zamawianych przez zelatora lub zastępcę. Przed Mszą świętą odmawiany jest różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej, patronki ADS. Członkowie naszej grupy są również z poza naszej parafii. 7 maja 2011 roku odbyły się Dni skupienia w Raszynie na temat: "O śmierci i zgubnym działaniu demona" - "Zbawienna pomoc św Benedykta". Formacja wspólnoty to organizowane pielgrzymki w ciągu roku. Na spotkaniach okresowych zelator informuje członków o działalności Stowarzyszenia i przekazuje informacje otrzymane od ks dyrektora. Korzysta z tematów zalecanych przez kapłanów z Górki Klasztornej wydających kwartalnik "Nadzieja i Życie". Członkowie jak i zelator mają możliwość korzystania z kwartalnych Dni Skupienia, odbywających się systematycznie w Ośrodku Rekolekcyjnym im Jana Pawła II w Kaniach.