Parafia Otrębusy
Adres Tel. (0-22) 758-51-35 Konto parafialne parafiaotrebusy@gmail.com

Ogłoszenia duszpasterskie

Niedziela Zesłania Ducha Świętego. 31.05.2020 r.

1. Dziś Nabożeństwo majowe o godz. 17.30. W sklepiku polecamy prasę katolicką.

2. Jutro Święto Najśw. Maryi Panny, Matki Kościoła. Odpust parafialny. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. Nabożeństwo czerwcowe do Najśw. Serca Pana Jezusa o godz. 17.30. Po Mszy św. o godz. 18.00 procesja eucharystyczna wokół kościoła. Rozpoczyna się zwykły okres w roku.

3. We wtorek WYPOMINKI o godz. 17.30. Po Mszy św. wypominkowej Nabożeństwo czerwcowe.

4. Nabożeństwo ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa - w niedziele i uroczystości o godz. 17.30 a w dni powszednie po wieczornej Mszy św.

5.W środę o godz. 18.00 Msza św. w int. Ojczyzny, Ojca Św., Radia Maryja i TV TRWAM.

6. W czwartek Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Rocznica konsekracji Pasterza Archidiecezji, Księdza Kardynała Metropolity Kazimierza Nycza.

7. W piątek spowiedź od godz. 17.00. O godz. 18.00 zbiorowa Msza św.o Najśw. Sercu Pana Jezusa.

8. W sobotę o godz. 18.00 Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP.

9. W najbliższą niedzielę Święto Dziękczynienia. Niedziela adoracyjna. Po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek na budowę Świątyni Opatrzności Bożej. Na Mszy św. o godz. 11.00 Rocznica I Komunii św. dzieci naszej parafii. Spowiedź dzieci codziennie pół godziny przed Mszą św. i w piątek od godz. 17.00.

10. Pięknie dziękujemy za ofiary przekazywane na potrzeby naszego kościoła. Bóg zapłać.

11. Jubilatom i Solenizantom życzymy opieki NMP Matki Kościoła.
Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza

w związku ze złagodzeniem ograniczeń dotyczących kultu religijnego

Od 30 maja br. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące wielu dziedzin życia, w tym kultu religijnego, w czasie pandemii COVID 19. Po dwóch i pół miesiąca obostrzeń sanitarnych możemy wreszcie wrócić do uczestnictwa w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Bez Eucharystii, szczególnie sprawowanej w Dzień Pański - Niedzielę, nie możemy w pełni żyć jako chrześcijanie. W czasie ścisłych restrykcji, kiedy wiele osób uczestniczyło we Mszy św. duchowo poprzez transmisje telewizyjne i internetowe, doświadczyliśmy głodu Eucharystii przeżywanej we wspólnotach wiary.

Uświadomiliśmy sobie, że taka forma uczestnictwa we Mszy św. jest formą zastępczą, uprawnioną w nadzwyczajnych sytuacjach. Od najbliższej soboty będziemy mogli powrócić do zwyczajnych form praktyk religijnych. Zachęcam więc do powrotu do naszych świątyń parafialnych. W związku z tym księży proboszczów proszę też o roztropność odnośnie do transmisji telewizyjnych i internetowych Mszy świętych. Wydaje się, że Msze święte dla chorych, transmitowane w mediach przed pandemią, wystarczająco zaspokoją potrzeby wiernych w nowej sytuacji.

Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii, odwołuję dyspensę z dnia 26 marca 2020 r. Wracamy do zwykłych zasad, obowiązujących w prawie kościelnym, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii.

Obecne możliwości pozwalają już na planowanie - nawet jeszcze przed wakacjami - w porozumieniu z rodzicami dzieci i młodzieży - uroczystości bierzmowania i Komunii św. W parafiach możliwa też jest praca z grupami duszpasterskimi, do czego z serca zachęcam zarówno duchownych jak i świeckich.

Przypominam wszystkim wiernym o obowiązku przystąpienia do wielkanocnej Komunii św. Okres ten kończy się 7 czerwca br., w Uroczystość Trójcy Świętej. Wiąże się z tym sakramentalna spowiedź, którą należy odbyć nawet jeśli w czasie pandemii wyrażaliśmy doskonały żal oczyszczający z grzechów ciężkich. Bardzo proszę wszystkie parafie o umożliwienie w najbliższych dniach spowiedzi św. wszystkim wiernym oraz o upowszechnienie informacji o czasie sprawowania sakramentu pokuty i pojednania.

Choć restrykcje łagodnieją, groźna epidemia trwa nadal. Bardzo proszę o odpowiedzialne zachowania zwłaszcza w zgromadzeniach liturgicznych, o stosowanie maseczek, zachowywanie higieny i wszystkich obowiązujących zasad w miejscach kultu. Podczas pandemii preferowane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę. Mimo to duszpasterze nie powinni odmawiać możliwości udzielania Najświętszego Sakramentu do ust, z zachowaniem przepisów higienicznych. Proszę o godne zorganizowanie udzielania Komunii św. w obu formach, z właściwym ich rozdzieleniem.

Nowe przepisy dotyczące sprawowania kultu w czasie pandemii pozwalają na zorganizowanie procesji Bożego Ciała, chociaż w zredukowanej formie. W związku z tym, proszę Księży Proboszczów, by kierując się roztropnością zorganizowali na terenie kościelnym procesję do czterech ołtarzy, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów.

Pragnę podziękować wszystkim wiernym za troskę o ludzi dotkniętych wirusem, za szlachetne zachowania w czasie epidemii, które były wyrazem odpowiedzialności za innych, zwłaszcza najsłabszych. Szczególne słowa podziękowania kieruję do służby zdrowia. Tylu wiernych dawało przykład autentycznej wiary, która przejawia się w dziełach miłości, szczególnie wobec ludzi najbardziej potrzebujących pomocy.

† Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski

Warszawa, 29 maja 2020 roku