Parafia Otrębusy
Adres Tel. (0-22) 758-51-35 Konto parafialne parafiaotrebusy@gmail.com

Sakramenty

sprawowany jest w dni powszednie w godzinach 6.45 - 7.00 oraz 17.30 - 18.00, z wyjątkiem października; w październiku - od 17.00 do 17.25.
W niedzielę sakrament jest sprawowany pół godziny przed każdą Mszą świętą.
udzielamy uroczyście w 4 niedzielę miesiąca, na Mszy świętej o godzinie 11.00.
Katecheza przed chrztem prowadzona jest w sobotę po wieczornej Mszy świętej. Osoby chcące podjąć obowiązek bycia chrzestnymi, także w innych parafiach, powinny uczestniczyć w takiej katechezie.
Do kancelarii należy dostarczyć metrykę urodzenia z USC.
poprzedza kurs przygotowujący do Sakramentu Bierzmowania. Zaproszenie do udziału w tym kursie skierowane jest do młodzieży klasy III gimnazjum i tych wszystkich, którzy z jakiegoś powodu tego sakramentu jeszcze nie przyjęli.
Przypominamy o obowiązującej zasadzie: każdy przygotowuje się do Sakramentu Bierzmowania w swojej parafii, na terenie której aktualnie mieszka.
Spotkania formacyjne odbywają się z reguły dwa razy w miesiącu. Młodzież otrzyma sakrament dojrzałości chrześcijańskiej w listopadzie bieżącego roku.
Po ustaleniu terminu i po odbyciu kursu przedmalżeńskiego, należy przynieść do kancelarii świadectwo chrztu (ważne 3 miesiące) z adnotacją "do ślubu" i spisać protokół przedmałżeński. To musi nastąpić najpóźniej na 3 tygodnie przed ślubem.
udzielamy na każde wezwanie lub przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, w czasie wizyty u chorych.
Należy wtedy przygotować stolik, na którym kapłan będzie mógł położyć bursę z Najświętszym Sakramentem. Wskazane jest też, aby była zapalona świeca oraz przygotowana szklanka z wodą do popicia dla chorej osoby.