Parafia Otrębusy
Adres Tel. (0-22) 758-51-35 Konto parafialne parafiaotrebusy@gmail.com

Ruch Focolari

W naszej parafii istnieje od 2006 roku spotyka się grupa Ruchu Focolari (9 osób), dzieląc się świadectwem życia Ewangelią.

Jedną z form apostolatu tego Ruchu są spotkania raz w miesiącu, na których rozważamy Słowo Życia, czyli zdanie z Ewangelii z komentarzem Chiary Lubich, wybrany na dany miesiąc, którymi dzielimy się tym, jak udało nam się żyć Ewangelią. W ten sposób włączamy się w program ,,Ewangelizacja miast'', wierząc, że jeśli będziemy starali się na co dzień żyć słowami Ewangelii i komunikowali to we wspólnocie Nowa Ewangelizacja będzie realizowana.

Ruch powstał w Kościele Katolickim, we Włoszech w 1943 roku. W 1962 roku papież Jan XXIII zaaprobował Ruch pod oficjalną nazwą Dzieła Maryji. Jan Paweł II w jednej z wielu rozmów z Chiarą Lubich, użył słów: ,,Dzieło Maryji-Dzieło Boże''. Programem życia Chiary Lubich stało się zdanie z Ewangelii: ,,Aby wszyscy stanowili jedno''[J17,21].

Ruch Focolari – „Dzieło Maryi” – jest międzynarodowym ruchem katolickim powstałym w roku 1943 we Włoszech (z wł. fuoco - ogień – od ognia ewangelicznej miłości, którą rozprzestrzenia). Jego założycielką i prezydentem jest Chiara Lubich, urodzona w Trydencie w roku 1920. W czsie II wojny światowej, wśród zniszczeń wojennych, w czasach przemocy i nienawiści Chiara Lubich odkryła, jako swój jedyny Ideał, Boga, który jest Miłością. Razem z kilkoma przyjaciółkami rozpoczęła doświadczenie wspólnego życia opartego na Ewangelii. Żyjąc miłością wzajemną doświadczają, jak dzięki niej urzeczywistnia się obietnica Jezusa: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Jezus, obecny pośród swoich uczniów, przyczynia się do realizacji swojego testamentu: „Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17,21). To zdanie z Ewangelii staje się programem życia Chiary. Rozwija się w ten sposób duchowość wspólnotowa, duchowość jedności.

Duchowość ta ożywia rozprzestrzeniający się nieustannie Ruch, znany w ponad 180 krajach, a liczący ponad 7 mln osób. Ruch Focolari jest otwarty dla wszystkich: dla kobiet i mężczyzn, bez względu na wiek (od najmłodszych dzieci począwszy), status społeczny czy wyznanie. Są to ludzie o różnych zawodach, należący w ogromnej większości do kościoła katolickiego, ale również do wielu innych kościołów chrześcijańskich, a także wyznających inne religie, czy też osoby o poglądach niereligijnych – wszyscy angażujący się w budowanie świata bardziej zjednoczonego. Konkretnym przykładem jest powstanie w wielu krajach świata miasteczek, które stanowią małe ośrodki życia miłością ewangeliczną. Różne są formy przynależności do Ruchu: od życia konsekrowanego i angażowania się w małych wspólnotach, po współpracę w najrozmaitszych inicjatywach. Ruch tworzą młodzi, dorośli i dzieci, rodziny, księża, zakonnice i zakonnicy, a także biskupi. Duchowość wspólnotowa pomaga każdemu otworzyć się na drugiego człowieka, aby wspólnie stać się zaczynem braterstwa i jedności w swoim środowisku, w różnych dziedzinach otaczającego świata: świata ekonomii, polityki, prawa, medycyny, kultury, sportu, komunikacji społecznej... Tajemnica rozwoju Ruchu Focolari tkwi między innyni w głębokiej jedności z hierarchią Kościoła wypływającej z wprowadzania w życie słów Jezusa: „Kto was słucha, Mnie słucha” (Łk 10,16). Ojciec Święty Jan Paweł II widzi członków Ruchu Focolari jako apostołów dialogu. Dialogu w Kościele Katolickim, między kościołami, między religiami i z ludźmi o przekonaniach niereligijnych.

Do Polski Ruch Focolari dotarł pod koniec lat sześćdziesiątych. Pierwsze Mariapoli (czyli rekolekcje) odbyło się w Zakopanem w 1969 r. W 1974 r. powstało pierwsze focolare żeńskie w Krakowie, a w 1979 r. – focolare męskie we Wrocławiu (Focolare – serce Ruchu, wspólnoty życia konsekrowanego osób świeckich). W 1996 r. powstało miasteczko Ruchu Focolari – Mariapoli „Fiore” w Trzciance (gm. Wilga) na terenach użyczonych przez KUL. Służy ono formacji członków Ruchu. Na każdy miesiąc dostajemy od Chiary zdanie z Ewangelii z komentarzem duchowo-teologicznym – „Słowa Życia”. Staramy się nimi żyć. Nasze rekolekcje odbywają się w czasie wakacji pod nazwą Mariapoli (Miasto Maryi).

Działalność wydawnicza:

  • Nowe Miasto
      dwumiesięcznik
  • Gen’s
      kwartalnik dla kleryków i księży

Kontakt:

Strona internetowa: www.focolare.org.pl